Sedma sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED: 

 

  1. Analiza primjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji  Crne Gore, i s tim u vezi, utvrđivanje modaliteta rješenja za obezbjeđenje potrebnih uslova za punu implementaciju Zakona o biračkom spisku i izradu potpunog biračkog spiska.

Event Properties

Početak događaja 22.10.2019. 17:00h
Kraj događaja 22.10.2019. 18:00h