Sedma sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Izvještaj o radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2016. godinu;
  2. Plan rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2017. godinu i
  3. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 20.02.2017. 11:00h
Kraj događaja 20.02.2017. 13:00h