Sedma - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala Skupštine Crne Gore


Dnevni red:

 

PREMIJERSKI SAT I POSLANIČKA PITANJA         

 

Event Properties

Početak događaja 28.05.2019. 12:00h
Kraj događaja 28.05.2019. 16:00h