Sastanak predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode sa delegacijom Komiteta eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike

Mjesto: Crveni salon Skupštine Crne Gore


Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i članice Odbora Žana Filipović i mr Branka Tanasijević sastaće se sa delegacijom Komiteta eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike.

Delegacija Komiteta eksperata Evropske povelje za regionalne ili manjinske jezike boravi u posjeti Crnoj Gori od 11. do 13. decembra 2019. radi praćenja poštovanja odredbi Povelje, u okviru procesa evaluacije Petog izvještaja Crne Gore o sprovođenju Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, dostavljenog Sekretarijatu Savjeta Evrope u maju 2019. godine.

Delegaciju čine eksperti Kimo Grankvist, Maro Mikaelides i Igor Lakić i predstavnici Sekretarijata Irena Kovalčik-Kedziora i Janos Babiti.

Osim Sastanka sa predstavnicima Odbora za ljudska prava i slobode tokom sjutrašnjeg dana delegacija Komiteta eksperata održaće sastanke sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva prosvjete, Ministarstva kulture, Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prethodno su održani sastanci sa predstavnicima manjinskih zajednica, nevladinim organizacijama, profesorima, lingvistima, pravnicima, predstavnicima RTV Crne Gore i opština - Tuzi, Plav, Gusinje i Rožaje, radi diskutovanja o pitanjima koja se tiču promocije i upotrebe zaštićenih jezika, naročito u oblastima edukacije, medija, javnih usluga i administracije.         

Nakon Sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.

Event Properties

Početak događaja 13.12.2019. 13:45h
Kraj događaja 13.12.2019. 15:00h