Sastanak predsjednika Odbora za zdravstvo, rad, i socijalno staranje sa ambasadorom Republike Slovenije

Lokacija: Crveni salon


Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović, sastaće se sa Mitjom Močnikom, ambasadorom Republike Slovenije u Crnoj Gori.

Sastanak se održava na inicijativu predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sa ciljem uspostavljanja bliže saradnje i razmjene iskustava između Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i radnih tijela iste ili slične nadležnosti Državnog zbora Republike Slovenije.

 

Event Properties

Početak događaja 03.10.2018. 9:00h
Kraj događaja 03.10.2018. 10:00h