Sastanak predsjednika Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport sa predstavnicom Saveza slijepih Crne Gore

Lokacija: Crveni salon


Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastaće se sa Katarinom Bigović, savjetnicom za međunarodnu saradnju u Stručnoj službi Saveza slijepih Crne Gore.

Sastanak se organizuje na zahtjev Saveza slijepih Crne Gore, sa ciljem detaljnijeg upoznavanja Odbora sa činjenicama u vezi sa realnim rokovima ratifikacije i uspostavljanja saradnje tokom procesa ratifikacije Marakeškog sporazuma, koji ima za cilj veću dostupnost udžbenika i druge literature, ne samo osobama oštećenog vida, već svim osobama koje imaju poteškoća u čitanju standardne štampe.

Event Properties

Početak događaja 02.10.2018. 11:00h
Kraj događaja 02.10.2018. 12:00h