Sastanak predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode sa predstavnicima Vestminsterske fondacije za demokratiju

Lokacija: Plava sala


Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se sa predstavnicima Vestminsterske fondacije za demokratiju: Emilom Atanasovskim, direktorom Vestminsterske fondacije za demokratiju za Zapadni Balkan, Ivanom Radojevićem, regionalnim programskim menadžerom i Aleksandrom Vujisić i Nevenkom Stanković, predstavnicama Kancelarije Vestminsterske fondacije u Crnoj Gori.

Sastanak se organizuje povodom planiranog trogodišnjeg projekta Vestminsterske fondacije za demokratiju-Regionalne kancelarije u Beogradu pod nazivom “Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu”. Projekat, podržan od strane Ministarstva inostranih poslova Norveške,  koji obuhvata saradnju sa osam parlamenata iz šest zemalja u regionu: Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kosova, Srbije i Crne Gore,  biće realizovan od aprila 2019. do oktobra 2021.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak aktivnosti započetih susretom predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode sa konsultantom Vestminsterske fondacije za demokratiju Žarkom Hadži-Zafirovim koji je angažovan za prikupljanje informacija potrebnih za izradu početne analize o radu parlamentarnih radnih tijela zaduženih za ljudska prava i rodnu ravnopravnost, održanim u maju 2019.

Glavni fokus ovog Programa Vestminsterske fondacije za demokratiju na Zapadnom Balkanu je da:

  • osnuje parlamentarnu mrežu odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost za Zapadni Balkan;
  • razmotri i revidira implementaciju zakona koji se odnose na ljudska prava i rodnu ravnopravnost;
  • započne post-zakonodavnu praksu kontrole zakona u parlamentima Zapadnog Balkana i ojača parlamentarni nadzor nad zakonodavstvom vezanom za ljudska prava.

Ključne aktivnosti predviđene u okviru Programa do marta 2020. godine uključuju:

  • uspostavljanje Mreže i Odbora Mreže sa redovnim sastancima;
  • predstavljanje “Regionalne studije o radu odbora za ljudska prava na Zapadnom Balkanu”;
  • pružanje podrške parlamentima za sprovođenje nadzornih aktivnosti nad zakonodavstvom o ljudskim pravima i
  • razvijanje alata za obuku o post-zakonodavnoj kontroli zakona i obuku i osposobljavanje poslanika i osoblja parlamenata iz Zapadnog Balkana o post-zakonodavnoj kontroli zakona.

Na sastanku je planirano predstavljanje Programa, predstojećih aktivnosti i razgovor o učešću Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore u ovom Programu.

Vestministerska fondacija za demokratiju (WFD) je javno tijelo u Ujedinjenom Kraljevstvu posvećeno podržavanju demokratije širom svijeta. WFD je partner sa: političkim partijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, parlamentima, elektoralnim i finansijko-revizorskim institucijama u cilju pomaganja više od     30 zemalja u razvoju kako bi se njihove vlade učinile pravičnijim, efektivnijim i odgovornijim. Neke od globalnih inicijativa WFD-a uključuju: pomoć zaštiti žena od nasilja u Bliskom Istoku, stvaranje inskluzivnijih politika u Africi, konsolidovanje demokratskih institucija u Aziji i izgradnju povjerenja u demokratiju širom Zapadnog Balkana.

Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.

 

Event Properties

Početak događaja 24.07.2019. 14:00h
Kraj događaja 24.07.2019. 16:00h