Sastanak predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode sa konsultantom Vestminsterske fondacije za demokratiju

Lokacija: Crveni salon Skupštine Crne Gore


Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković sastaće se sa konsultantom Vestminsterske fondacije za demokratiju Žarkom Hadži Zafirovim.

Sastanak se organizuje povodom trogodišnjeg projekta Vestminsterske fondacije za demokratiju - Regionalne kancelarije u Beogradu pod nazivom “Kreiranje parlamentarne mreže o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu”. Projekat je počeo 1. aprila 2019. i obuhvata saradnju sa osam parlamenata iz šest zemalja u regionu: Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Kosova, Srbije i Crne Gore.

Cilj ovog programa je uspostavljanje regionalne mreže skupštinskih odbora o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu. Uz pomoć ove mreže, Vestminsterska fondacija za demokratiju ima cilj da analizira rad skupštinskih odbora o ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti u svim parlamentima Zapadnog Balkana i da ojača njihove kapacitete za sprovođenje skupštinskog nadzora. Osim toga, Program će ojačati kapacitete skupštinskih odbora Zapadnog Balkana u sprovođenju post-zakonodavne kontrole zakona i politika koje regulišu ljudska prava i rodnu ravnopravnost, što uključuje podršku razvoju praksi za sprovođenje kontrolnih saslušanja, istraživanja i revizija ispunjavanja ustavnih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

Planirana je direktna podrška skupštinskim odborima koji se bave ljudskim pravima i rodnom ravnopravnošću, kao i saradnja sa članovima i službenicima odbora.

Na sastanku će biti riječi o radu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, a prikupljene informacije konsultant Zafirov će koristiti za izradu početne analize o radu parlamentarnih radnih tijela zaduženih za ljudska prava i rodnu ravnopravnost.

Sastanak će se održati u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore, sa početkom u 10:30 sati.

Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.

Event Properties

Početak događaja 29.05.2019. 10:30h
Kraj događaja 29.05.2019. 11:30h