Sastanak Opšteg odbora za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku PS SEECP

Lokacija: Plenarna sala


Sastanak Opšteg odbora za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi – PS SEECP, kojim predsjedava poslanik Radule Novović.

Opšti odbor biće posvećen temi: „Obrazovanje u regionu Jugoistočne Evrope: trenutno stanje i perspektive“, a okupiće parlamentarce iz 10 država učesnica SEECP.

Članovima Opšteg odbora na početku sastanka obratiće se ministar prosvjete dr Damir Šehović, kao i ekspertkinja Regionalnog sekretarijata za saradnju (RCC) Mimika Dobroshi.

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi – PS SEECP, uspostavljena je 10. maja 2014. godine na Inauguralnoj sjednici održanoj u Bukureštu, kao rezultat višegodišnjeg rada zemalja učesnica na institucionalizaciji parlamentarne dimenzije ove inicijative, pokrenute 1996. godine.

Pored Crne Gore, učesnice ove inicijative su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Slovenija, Srbija i Turska.

***

Sastanak Opšteg odbora biće zatvoren za medije. Kamermani i fotoreporteri mogu snimiti početak događaja.

Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost. 

Event Properties

Početak događaja 24.02.2018. 10:00h
Kraj događaja 24.02.2018. 12:00h