Sastanak članova Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu sa Parlamentarnom delegacijom Skupštine Republike Kosovа

Lokacija: Crveni salon


Predstavnici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu sastaće se sa Parlamentarnom delegacijom Odbora za državnu upravu, lokalnu samoupravu i medije Skupštine Republike Kosovа.

Cilj sastanka je razmjena informacija o načinu funkcionisanja dva odbora, sa posebnim fokusom na Zakon o Glavnom gradu i Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Event Properties

Početak događaja 28.02.2018. 13:30h
Kraj događaja 28.02.2018. 14:30h