Prva zajednička sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odbora za rodnu ravnopravnost

Lokacija: Plava sala


D N E V N I   R E D:

- Konsultativno saslušanje Kemala Purišića, ministra rada i socijalnog staranja, Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova i Kenana Hrapovića, ministra zdravlja, na temu: „Zaštita i podrška ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u porodici“.

Event Properties

Početak događaja 23.02.2018. 13:00h
Kraj događaja 23.02.2018. 14:00h