Prva zajednička sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

Konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića i ministra prosvjete Damira Šehovića, na temu: „Fizičko kažnjavanje djece i vršnjačko nasilje“

        Predmetno konsultativno saslušanje je inicirano predstavkom tri nevladine organizacije  od 21.12. 2017. godine (NVO Snažna mama iz Bijelog Polja, NVO Otvoreni centar „Bona fide“ iz Pljevalja i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Plava).

        Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, na 21. sjednici, održanoj 13. februara 2018. godine i Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, na 12. sjednici, održanoj 14. februara 2018. godine, cijeneći predmetnu predstavku, odlučili su da organizuju predmetno konsultativno saslušanje.

Event Properties

Početak događaja 13.03.2018. 12:00h
Kraj događaja 13.03.2018. 13:30h