Prva zajednička sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

  1. Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu:

„ Regulacija toka rijeke Bojane“

Odbor je odlučio da na sjednicu pozove predstavnike:

  • Ministarstva održivog razvoja i turizma;
  • Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;
  • Ministarstva saobraćaja i pomorstva;
  • Ministarstva unutrašnjih poslova;
  • Opštine Ulcinj.

 

Event Properties

Početak događaja 26.12.2017. 11:00h
Kraj događaja 26.12.2017. 12:00h