Prva zajednička sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

- Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra „Kolašin 1600“ sa Predlogom ugovora o davanju u dugoročni zakup zemljišta i Izvještajem o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta.

Event Properties

Početak događaja 26.10.2018. 9:00h
Kraj događaja 26.10.2018. 10:00h