Prva sjednica Radne grupe

Lokacija: Plava sala


 

Sjednica je otvorena za medije.

Event Properties

Početak događaja 19.10.2017. 10:00h
Kraj događaja 19.10.2017. 11:00h