Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnog) zasijedanja u 2018. godini

Event Properties

Početak događaja 01.03.2018. 12:00h
Kraj događaja 01.03.2018. 16:00h