Prva sjednica Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta „Mamula“, opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa broj 1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“ Budva

Lokacija: Plavi salon


 DNEVNI RED:

 

  1. Utvrđivanje metodologije i načina rada Odbora;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 29.11.2019. 11:00h
Kraj događaja 29.11.2019. 13:00h