Prva sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu (prenos uživo)

Mjesto: Crveni salon


DNEVNI RED: 

 

  1. Izbor zamjenika predsjednika Odbora
  2. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2020. godinu
  3. Plan parlamentarnog nadzora za 2021. godinu
  4. Inicijativa člana Odbora mr Raška Konjevića za kontrolno saslušanje v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića na temu „Rad ANB u svijetlu poštovanja garantovanih ustavnih i zakonskih prava“
  5. Inicijativa člana Odbora mr Raška Konjevića za kontrolno saslušanje potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića
  6. Tekuća pitanja

Event Properties

Početak događaja 24.02.2021. 10:00h
Kraj događaja 24.02.2021. 11:00h