Prva sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Zgrada Skupštine Prijestonice Cetinje


Dnevni red

  1. Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o kinematografskoj koprodukciji;
  3. Osmi polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore i Evropske unije, za period jul – decembar 2017. godine;
  4. Izbori i imenovanja.

Event Properties

Početak događaja 01.10.2018. 11:00h
Kraj događaja 01.10.2018. 16:00h