Prva śednica Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva

Śednica će se održati u Podgorici, u zgradi Skupštine Crne Gore, u Plavoj sali.


Dnevni red

1. Utvrđivanje broja članova stalnih odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva;
2. Utvrđivanje Liste kandidata za predsjednika i članove stalnih odbora u Skupštini Crne Gore;
3. Donošenje rješenja o prestanku prava na zaradu, zbog prestanka funkcije poslanika u Skupštini Crne Gore;
4. Razmatranje zahtjeva jednog broja poslanika prethodnog saziva Skupštine, za ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka funkcije;
5. Donošenje rješenja o zaradi za poslanike u Skupštini Crne Gore 26. saziva, koji profesionalno obavljaju funkciju;
6. Donošenje rješenja o statusnim pitanjima posebnih savjetnika u Skupštini Crne Gore;
7. Donošenje rješenja o prestanku prava na zaradu predsjedniku i članovima 40. Vlade Crne Gore;
8. Donošenje rješenja o zaradi za predsjednika i članove 41. Vlade Crne Gore; i
9. Razmatranje Zahtjeva Vrhovnog državnog tužilaštva za donošenje rješenja o zaradi i rješenja o specijalnom dodatku na ime Vrhovnog državnog tužioca, broj 00-63-14/16-203 od 11. novembra 2016. godine.

 

 

Event Properties

Početak događaja 05.12.2016. 12:00h
Kraj događaja 05.12.2016. 14:00h