Predsjednik Skupštine primiće delegaciju CDU

Mjesto: Bijeli salon Skupštine Crne Gore


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće delegaciju CDU poslanika Parlamenta Donja Saksonija, SR Njemačka, koja boravi u Crnoj Gori na incijativu Fondacije “Konrad Adenauer”.

Početak sastanka je otvoren za akreditovane fotoreportere i snimatelje. Skupština će medijima obezbijediti materijal po završetku susreta.

Event Properties

Početak događaja 30.10.2019. 10:00h
Kraj događaja 30.10.2019. 11:00h