Predsjednik Skupštine primiće ambasadora Češke Republike u Crnoj Gori

Mjesto: Kabinet predsjednika


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće, na njegov zahtjev ambasadora Češke Republike u Crnoj Gori Karela Urbana.

Event Properties

Početak događaja 15.09.2020. 11:00h
Kraj događaja 15.09.2020. 12:00h