Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker u Skupštini Crne Gore

Lokacija: Skupština Crne Gore


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće predsjednika Evropske komisije Žan Klod Junkera u svom Kabinetu.

Nakon sastanka, predsjednik EK upisaće se u Knjigu utisaka, u 17:10 sati u holu na prvom spratu.

Predsjednik EK Žan Klod Junker obratiće se poslanicima Skupštine Crne Gore u 17:15 sati u Velikoj sali.

Poziv za prisustvo upućen je i najvišim državnim funkcionerima, predstavnicima Vlade Crne Gore, kao i rezidentnim ambasadorima EU u Crnoj Gori.

*****

Kamermani i fotoreporteri mogu snimiti upisivanje u Knjigu utisaka.

Novinari, kamermani i fotoreporteri mogu pratiti obraćanje, a u slučaju da nijesu stalno akreditovani potrebno je da upute zahtjev za dnevnu registraciju na press@skupstina.me.

Televizijske kuće imaju mogućnost direktnog prenosa, preuzimanjem signala na uobičajeni način.

 youtube

Event Properties

Početak događaja 27.02.2018. 17:00h
Kraj događaja 27.02.2018. 18:00h