Petnaesta sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske;
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama;
4. Predlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama obavještajno bezbjednosnog sektora Crne Gore;
5. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave;
6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore; i
7. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Glavnom gradu.

Event Properties

Početak događaja 25.04.2017. 10:00h
Kraj događaja 25.04.2017. 12:00h