Peta sjednica Ustavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


 

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa sjednica Ustavnog odbora od marta 2018. godine,  17. jula 2018. godine, 17. jula 2018. godine i  Svečane sjednice 22. oktobra 2018. godine.
  2. Usvajanje Izvještaja o radu Ustavnog odbora za 2018. godinu,
  3. Usvajanje Plana rada Ustavnog odbora za 2019. godinu. i
  4. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 14.02.2019. 12:00h
Kraj događaja 14.02.2019. 14:00h