Peta sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED:

 

  1. Utvrđivanje sastava radnih grupa i plana daljih aktivnosti;
  2. Definisanje plana aktivnosti sa OEBS/ODIHR-om, Venecijanskom komisijom i drugim međunarodnim organizacijama;
  3. Razno.

 

Event Properties

Početak događaja 23.09.2019. 15:00h
Kraj događaja 23.09.2019. 17:00h