Peta sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije

Lokacija: Crveni salon


DNEVNI RED:

 

  1. Razmatranje Izvještaja o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar – jun 2019. godine;
  2. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 25.09.2019. 10:00h
Kraj događaja 25.09.2019. 11:00h