Peta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

- Premijerski sat

youtube

Opširnije o sjednici

Event Properties

Početak događaja 25.04.2018. 12:00h
Kraj događaja 25.04.2018. 15:00h