Osma sjednica Odbora za antikorupciju

Lokacija: Plavi salon


D N E V N I   R E D

- usvajanje zapisnika sa šeste i sedme sjednice Odbora -

1.Obrazovanje Komisije za sprovođenje izbora jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

2.Raspisivanje javnog poziva za izbor jednog člana Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

3.Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 20.12.2017. 11:30h
Kraj događaja 20.12.2017. 12:30h