Osma sjednica Administrativnog odbora

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

-    Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Odbora     -

1. Nastavak postupka imenovanja člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta;
2. Utvrđivanje Predloga odluke o određivanju jednog predstavnika Skupštine Crne Gore u Senatu Prijestonice;
3. Predlog kandidata za dva člana Komisije za rangiranje kandidata za člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku;
4. Razmatranje IV preporuke GRECO-a (Grupe zemalja Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije) iz Izvještaja o evaluaciji koji je usvojen u junu 2015. godine;
5. Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknada za rad naučnim i stručnim konsultantima; i
6. Tekuća pitanja.

Event Properties

Početak događaja 25.05.2017. 11:00h
Kraj događaja 25.05.2017. 13:00h