Osma - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala Skupštine Crne Gore


 

DNEVNI RED: 

 

PREMIJERSKI SAT

Event Properties

Početak događaja 26.06.2019. 12:00h
Kraj događaja 26.06.2019. 16:00h