Osamnaesta sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

1. Predlog zakona o nacionalnom brendu;
2. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama; i
4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju.

Event Properties

Početak događaja 26.05.2017. 12:30h
Kraj događaja 26.05.2017. 13:30h