Oproštajna posjeta ambasadora SR Njemačke

Lokacija: Kabinet predsjednika Skupštine Crne Gore


Predsjednik Skupštine primiće u oproštajnu posjetu ambasadora Savezne republike Njemačke Hansa Gintera Materna.

 

Event Properties

Početak događaja 04.09.2018. 11:30h
Kraj događaja 04.09.2018. 12:30h