Oproštajna posjeta ambasadora Republike Srbije Zorana Bingulca

Lokacija: Kabinet predsjednika


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće u oproštajnu posjetu ambasadora Republike Srbije Zorana Bingulca.

Event Properties

Početak događaja 13.12.2019. 12:00h
Kraj događaja 13.12.2019. 13:00h