Oproštajna posjeta ambasadora Arapske Republike Egipat Abderahmana Salaheldina

Lokacija: Skupština Crne Gore

Event Properties

Početak događaja 02.07.2018. 11:30h
Kraj događaja 02.07.2018. 12:30h