Deveta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


Prečišćeni dnevni red

 1. Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu;
 2. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu;
 3. Predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2020. godinu nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Regulatorne agencije za energetiku, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Agencije za elektronske medije;
 4. Predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica;
 5. Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola;
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
 7. Predlog zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „Montenegro Airlines“ a.d. Podgorica;
 8. Predlog zakona o izboru poslanika i odbornika;
 9. Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja;
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biračkom spisku;
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore;
 12. Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i
 13. Izbori i imenovanja.

Dnevni red

Event Properties

Početak događaja 24.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 24.12.2019. 17:00h