Nastupna posjeta novoimenovanog ambasadora SR Njemačke Roberta Hajnriha Vebera

Lokacija: Kabinet predsjednika

Event Properties

Početak događaja 12.09.2018. 11:00h
Kraj događaja 12.09.2018. 12:00h