Nastupna posjeta ambasadora Makedonije

Lokacija: Kabinet predsjednika


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović primiće u nastupnu posjetu novog ambasadora Republike Makedonije u Crnoj Gori Mihajla Trpkoskog.

Event Properties

Početak događaja 03.10.2018. 12:00h
Kraj događaja 03.10.2018. 13:00h