Nastavak Treće i Četvrta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


U nastavku Treće sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini poslanici će se izjasniti o Predlogu odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu, dok će se u okviru Četvrte - posebne sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini održati:

Premijerski sat i poslanička pitanja

*****

* Početak Treće sjednice planiran je za 11:00 časova, dok će Četvrta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini početi u 12:00 časova.

 
Nastavak Treće sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini
 
Četvrta - posebna sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

 

Event Properties

Početak događaja 21.03.2018. 11:00h
Kraj događaja 21.03.2018. 17:00h