Nastavak sjednice Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Velika sala


Dnevni red

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi
 2. Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija
 4. Predlog zakona o reprezentativnosti sindikata
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
 7. Predlog zakona o strancima
 8. Predlog zakona o kontroli državne pomoći
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
 11. Predlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o bezbjednosti proizvoda

youtube

Event Properties

Početak događaja 13.02.2018. 11:00h
Kraj događaja 13.02.2018. 16:00h