Nastavak Šeste sjednice Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

 

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 2. Predlog zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture;
 3. Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu sa: Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2018 - oktobar 2019. godine;
 4. Predlog zakona o kreditnim institucijama;
 5. Predlog zakona o sanaciji kreditnih institucija;
 6. Predlog zakona o zaštiti depozita;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka;
 8. Predlog zakona o javnim nabavkama;
 9. Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima;
 11. Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama;
 12. Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju;
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
 14. Predlog zakona o elektronskoj upravi;
 15. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu;
 16. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju u Republici Irak;
 17. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava;
 18. Izbori i imenovanja.

Live streaming

Opširnije o sjednici 

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - treći dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - drugi dan

- Šesta sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - prvi dan

Event Properties

Početak događaja 03.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 03.12.2019. 17:00h