Nastavak Sedme - posebne sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - četvrti dan

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red


- Premijerski sat i poslanička pitanja

Live streaming

 

Treći dan sjednice, 20.12.2019.

Drugi dan sjednice, 19.12.2019.

Prvi dan sjednice, 18.12.2019.

 

Opširnije o sjednici 

 

Event Properties

Početak događaja 23.12.2019. 9:00h
Kraj događaja 23.12.2019. 14:00h