Nastavak Pete sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2020. godini - peti dan

Mjesto: Plenarna sala


Dnevni red

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu;
 2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu;
 3. Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola;
 4. Predlog zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu;
 5. Predlog zakona o alternativnom rješavanju sporova;
 6. Predlog zakona o izmjenama Porodičnog zakona;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku;
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima;
 9. Predlog zakona o dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu;
 10. Predlog zakona o vojno-obavještajnim i bezbjednosnim poslovima;
 11. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka;
 12. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;
 13. Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore;
 14. Predlog zakona o medijima;
 15. Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi;
 16. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;
 17. Predlog zakona o ljekovima;
 18. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 19. Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 20. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći;
 21. Predlog zakona o Fondu rada;
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se dopunjava Evropska konvencija o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine i koji ima za cilj olakšavanje njene primjene;
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica;
 24. Predlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju;
 25. Predlog odluke o donošenju detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici;
 26. Predlog odluke o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u sastav snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje (NATO Response Force - NRF);
 27. Izbori i imenovanja.

Event Properties

Početak događaja 07.07.2020. 12:00h
Kraj događaja 07.07.2020. 15:00h