Nastavak Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini - treći dan

Event Properties

Početak događaja 24.04.2020. 11:00h
Kraj događaja 24.04.2020. 16:00h