Nastavak Druge sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red

 

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
 6. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istoriskog područja Kotor
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 8. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom
 9. Predlog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
 11. Predlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
 12. Predlog Zakona o računovodstvu u javnom sektoru
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
 15. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore
 16. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore
 17. Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore
 18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020 za 2018.
 19. Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu
 20. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu
 21. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godinu
 22. Izvjestaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 23. Izbori i imenovanja 

 

Tok sjednice možete pratiti preko sljedećih linkova:

Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - drugi dan 

Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini - prvi dan 

Opširnije o sjednici

Event Properties

Početak događaja 23.10.2019. 11:00h
Kraj događaja 23.10.2019. 16:00h