Nastavak Druge sjednice Drugog redovnog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna salaDnevni red

 

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača
 4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
 6. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istoriskog područja Kotor
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 8. Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi o automatizovanoj razmjeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registraciji vozila sa Implementacionim sporazumom
 9. Predlog Zakona o legalizaciji javnih isprava u međunarodnom prometu
 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku
 11. Predlog zakona o izmjenam i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
 12. Predlog Zakona o računovodstvu u javnom sektoru
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
 15. Predlog rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore
 16. Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore
 17. Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore
 18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije regionalnog razvoja Crne Gore 2014-2020 za 2018.
 19. Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2018. godinu
 20. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2018. godinu
 21. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2018. godinu
 22. Izvjestaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti za 2018. godinu
 23. Izbori i imenovanja

Deseti dan sjednice, 20. novembar 2019.

Deveti dan sjednice, 14. novembar 2019.

Osmi dan sjednice, 13. novembar 2019.

Sedmi dan sjednice, 12. novembar 2019.

Šesti dan sjednice, 7. novembar 2019. 

Prvi dan sjednice, 21. oktobar 2019.

Event Properties

Početak događaja 22.11.2019. 10:30h
Kraj događaja 22.11.2019. 16:00h