Nastavak Četvrte - posebne sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala


Dnevni red:

  1. Premijerski sat i poslanička pitanja

 

Event Properties

Početak događaja 22.03.2018. 12:00h
Kraj događaja 22.03.2018. 16:00h