Nastavak 51. sjednice Zakonodavnog odbora

Lokacija: Crveni salon

Link: 51. sjednica Zakonodavnog odbora

Event Properties

Početak događaja 21.03.2018. 10:30h
Kraj događaja 21.03.2018. 11:30h