Mladi aktivisti NVO „Novi horizont“ u posjeti Skupštini Crne Gore

Lokacija: Skupština Crne Gore


Grupa omladinskih aktivista Organizacije civilnog društva, „Novi horizont“ iz Ulcinja, posjetiće Skupštinu Crne Gore.

Ova posjeta organizovana je u okviru projekta Otvoreni parlament koji Skupština Crne Gore realizuje radi neposrednog uvida zainteresovanih građana u način funkcionisanja i rad crnogorskog parlamenta, sa posebnim akcentom na doprinos procesu obrazovanja mladih.

*****

Zainteresovani predstavnici medija mogu pratiti događaj uz stalne odnosno podnošenjem zahtjeva za dnevne akreditacije na mail  press@skupstina.me

Event Properties

Početak događaja 04.10.2018. 10:30h
Kraj događaja 04.10.2018. 12:00h