Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore

Lokacija: Kabinet predsjednika


Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović zakazao je sastanak Kolegijuma predsjednika, koji će se održati danas u 11:00 sati.  Namjera je da se na sastanku, koji će u najvećoj mjeri biti posvećen pripremi za formiranje skupštinskog tijela za unaprjeđenje izbornog zakonodavstva, članovi Kolegijuma predsjednika odrede prema predlozima i inicijativama poslaničkih klubova, kao i političkih partija koje su prisustvovale konsultativnom sastanku održanom 4. oktobra.

Uslijediće imenovanje operativne grupe koja će pripremiti predlog odluke o formiranju skupštinskog tijela. Zaključcima Kolegijuma, predstavnici poslaničkih klubova kao članovi operativne grupe, dobiće smjernice za definisanje mandata, sastava, rokova i način rada. Nakon konačnog usaglašavanja na Kolegijumu, odluka će u formi predloga  biti dostavljena Skupštini na usvajanje krajem oktobra.

Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore biće održan u Kabinetu predsjednika.

Po završetku rada biće date izjave za medije, a biće poslato i  saopštenje.

 

Event Properties

Početak događaja 16.10.2018. 11:00h
Kraj događaja 16.10.2018. 12:30h